08-02-12

De kabouters van Linden.

In Linden bewoonde Pieter een boerderij, die gebouwd was op de stokoude grondvesten van een kabouterkasteel. Die kleine wezens knapten allerlei karweien op voor wat voedsel. Zelfs de proost van de Sint-Geertruiabdij riep hun hulp in, om een toren aan zijn kerk te bouwen. In minder dan twee maanden was het werk af en daarvoor ontvingen de kabouters al de vruchten die de abdij een jaar lang zou opleveren, plus al het gemunte goud waarover de proost beschikte. Ze stopten het goud in een diepe kelder, telden en hertelden het zolang, dat ze op den duur de uitgang van de kelder niet meer wisten en omkwamen van ontbering.

Later werd het kasteel afgebroken en op de grondvesten werd, zoals gezegd, een hoeve opgericht. Al wie er kwam wonen werd door tegenslagen getroffen, vooral Pieter. Soms was het alsof hij schapen hoorden blaten in de kelder, terwijl zijn eigen schapen stierven in de stal, een andere keer werden zijn werklieden op de graanzolder door een spook met klompen bont en blauw geslagen. Soms ook zag Pieter in de omgeving van zijn boerderij een kabouter in jagerskleren, met een meute honden en een leger kabouters, die de hele nacht rond de hoeve dansten terwijl de honden onafgebroken huilden, zodat niemand een oog dicht kon doen.

Pieter wist wel dat op zijn hoeve een peilloos diepe kelder bestond, maar telkens als hij erin wilde afdalen, waaide zijn lamp uit. Ten einde raad riep hij de hulp van een duivelbezweerder in en die ried hem aan een stukje gewijde paaskaars mee te nemen naar de kelder. En ja hoor, dit keer raakte hij tot helemaal beneden in de krocht. Daar vond hij een tafel vol goudstukken en de stoffelijke resten van de kabouters, die hij op het kerkhof liet begraven. Hij behield de goudschat, maar al wat hij ondernam, mislukte en hij stierf zo arm als de straat.

Nog altijd kan men op die plek in Linden een jager met zijn honden zien en soms ook een spook op klompen…

16:19 Gepost door Linda in Sprookjes