25-06-13

Batjes in Roeselare

Die wordt traditioneel geopend met een gratis vat Rodenbach. 

 

Batjes.jpg

 

01:24 Gepost door Linda in Volkscultuur

26-04-13

Van goden en mensen, re-enactment en beleving van de ijzertijd in onze regio

Naar aanleiding van de Erfgoeddag werd het St Amandspark in Ingelmunster ingepalmd door de Galliërs.

1.jpg

Dankzij de re-enactors van Deuoxtonion kon je ervaren hoe het leven er 50 jaar voor onze jaartelling aan toeging.

2.jpg

Ze toonde hoe ze leven, eten en hun ambachten beoefenen rond 50 jaar voor onze jaartelling

 

3.jpg

We zien hen spinnen, weven, ijzer en leder bewerken.

 

4.jpg

5.jpg

6.jpg

07.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

De bard vertelt wonderlijke verhalen.

11.jpg

12.jpg

Alles werd op een historisch correcte manier voorgesteld.

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

21.jpg

22.jpg

Wij zijn een ervaring rijker. Het was meer dan de moeite om dit te beleven.

12:23 Gepost door Linda in Volkscultuur

06-12-12

Sinterklaas op bezoek

Sinterklaas werd als Nicolaas geboren in het jaar 270 in Pataras (een streek in het zuiden van Turkije). Turkije heette toen Klein -Azië. Nicolaas was het enige kind van rijke ouders, die heel jong stierven. De jonge Nicolaas erfde alles. Het geld hield hij niet voor zichzelf, maar hij deelde het uit aan arme mensen. Toen hij ouder was, werd Nicolaas bisschop van de stad Myra. Vanwege zijn vele goede daden werd Nicolaas op 6 december 342 heilig verklaard. Vanaf toen heette hij Sint-Nicolaas. In de loop der eeuwen is het Sinterklaas geworden.

1.JPG

Tegenwoordig is het sinterklaasfeest een familiefeest en zetten kinderen hun schoentje klaar vanaf het moment dat de Sint in het land is aangekomen.

Bij ons kwam de sint zelf op bezoek. Tot grote vreugde van onze kleinkinderen.

02.JPG

Bartje die had natuurlijk veel te vertellen aan Sinterklaas, Lukas bleef geduldig wachten…

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

Samen een liedje zingen voor Sinterklaas…

8.JPG

En nu spelen…

9.JPG

10.JPG

Veilig bij marraine

11.JPG 

Het was een gezellige namiddag, we hebben er van genoten.

23:51 Gepost door Linda in Volkscultuur

08-04-12

Pasen

Paashaas

Voor kinderen hangt Pasen natuurlijk onlosmakelijk samen met paaseieren rapen. Het ei symboliseert al eeuwenlang vruchtbaarheid en staat zo symbool voor het nieuwe leven dat in de lente terug opbloeit. Paaseieren zoeken is dus eigenlijk een magisch gebruik, waarmee men de levenskracht van de lente wilde opwekken.

1.JPG

Ook onze kleinkinderen genoten van dit eeuwen oude gebruik.

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

 

6.JPG

7.JPG

8.JPG

 

10.JPG

 

11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

17.JPG

19.jpg

18:15 Gepost door Linda in Volkscultuur

07-03-12

Op eieren lopen

Detail uit de Eierdans van Pieter Aertsen (1552), Rijksmuseum, Amsterdam

Het eierdansen was tijdens de lentefeesten een populair volksvermaak in de Middeleeuwen. Voor dit vrolijke behendigheidsspel werd op de grond met krijt een cirkel getrokken. Op de muziek van de doedelzak moest de danser met zijn voeten een ei uit een kom rollen, het binnen de cirkel leggen, en er de kom omgekeerd bovenop deponeren. Dit alles moest gebeuren zonder de bloemen, bladeren en andere voorwerpen aan te raken - en natuurlijk moest het ei heel blijven. De danser die hier het eerst in slaagde kreeg een prijs, meestal een mand vol eieren.

De eierdans is geschilderd door Pieter Aertsen in het jaar 1552. Het schilderij is te bewonderen in het Rijksmuseum van Amsterdam.

12:02 Gepost door Linda in Volkscultuur

12-01-12

Het Roeselaarse reuzenlied

Rolarius kl.JPG

 Ter gelegenheid van de wijkkermis op het Sint-Alfonsuskwartier werd op 28 juni 1891 Reus Rolarius, de "stichter" der stad, geboren. Midden het uitbundig volksgejubel danste hij er, met zijn vrouw Carlotta Vulgo en zijn zoon Opsinjoorke, voor de eerste maal rond op de maat van de muziek en op de tonen van het lied dat door Sylveer Carlier werd gedicht.

Karlotta Vulgo kl.JPG

 Daar kwam ne reus van Rousselaar,
't Eeuwenlang geleên,
Hij joeg met enen mispelaar
De dwergen hier uiteen.
De Kaboutermannekens vluchtten snel
Maar wreken zich toch evenwel ;
De Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

De reuze trouwde Karlotta
Zij hielden bruiloftfeest,
En de dwergen loechen, ha,
En dansten om ter meest.
Zij dansten op nen glazen trog
En 's anderdaags zij dansten nog
Met Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

Een zoontje sproot al uit den echt
't Was Opsinjoorken schoon,
En naar hetgeen d'historie zegt
Hij spande alhier de kroon.
Men danste weer op enen glanzenen trog
En 's anderdaags men danste nog
Met Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

De reuze at al de kinderen op
Per week een stuk of tien,
In enen slok hij zwolg den kop
't Was waarlijk wreed om zien.
Kaboutermannekens peisden wel :
Eens stroppen wij den reus zijn vel
Den Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

De dwergen zijn niet dom van geest
En gaven zekeren keer
Op 't Mandelplein een kermisfeest
Den groten reus ten eer.
De reus ledigde glas op glas
Tot dat hij peerdedronken was
De Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

Hij viel in slape langs de beek
Op klokslag middernacht,
En daar de maan niet uit en keek
Zo was het goede jacht.
Kaboutermannekens één voor één
Zij kropen rond de beek bijeen
Bij Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

Zij mieken ras een net van draân
Zijn reuzenlijk rondom
En lieten dan het water gaan
Tot dat hij er in zwom.
En daar hij dronken en vaste lag
En door het water niet en zag
Verdronk Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala

Als hij daar nu verdronken lag
De droefheid was niet groot
Een ieder die hem bezag ;
Rolarius is dood.
De klokken luidden van bin, bon, bon
Die dood is keert niet wederom
Rolarius bleef dood ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

De dwergen waren blij van geest
En gaven reeds van toen
Op 't Patersplein een kermisfeest
Gelijk wij ook nu doen.
De klokskens luiden van bin, bon, bon
Helaas waar blijft nu 't karillon
Van Reus Rolarius ha - ha
't Is wel zei Pierlala.

Bron: foto + tekst Stedelijk Archief Roeselare

14:33 Gepost door Linda in Volkscultuur

21-07-11

Oud Iers gebed

Oud Iers gebed

Neem de tijd om te werken,

dat is de prijs voor succes.

 

Neem de tijd om te denken,

dat is de bron van de macht.

 

Neem de tijd om te spelen,

dat is het geheim van de eeuwige jeugd.

 

Neem de tijd om te lezen,

dat is de grondslag van wijsheid.

 

Neem de tijd om aardig te zijn,

dat is de weg naar geluk.

 

Neem de tijd om te dromen,

dat is de manier om hoog te mikken.

 

Neem de tijd om te beminnen,

en bemind te worden,

dat is het voorrecht van de goden.

 

Neem de tijd om eens om u heen te kijken,

de dag is te kort om zelfzuchtig te zijn.

 

Neem de tijd om te lachen,

dat is de muziek van de ziel.

00:15 Gepost door Linda in Volkscultuur